שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

סופר שכתב יריעה הפוכה, באופן שהשוליים הצרים למטה והרחבים למעלה, איך יתקן?תשובת הרב גרוס שליט"א

אכן כן אנו מורים לעשות וכן נוהגין, ובעיקר שמדובר ביריעה חדשה שלדעת הפוסקים אפשר לחתוך ממנה בשעת הדחק, והכא דעת הדחק הוא שאל"כ יגונזה וגם יש לו הפסד, ראה שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קב, כיון דדרכו של סופר בכך, אמרינן לב בי"ד מתנה, כדכתב המג"א סי' שלד ס"ק כד בשם ס' האגודה ממס' סופרים פ"ה, וכן דרך הסופרים לחתוך בכה"ג.  


טואול - בניית אתרים