שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

בנושא גירוד הקלף מאחור

מאמר מהרה"ג ר' יהודה מנחם גרוס שליט"א ראש מכון לשכת הקודש

ההלכה והמנהג בזה כהשו"ע, כך העידו בפנינו יצרני קלפים, וכן אמר לנו הגר"ש משאש זצ"ל לפני קרוב לעשרים שנה, שנהזהרו במרוקו שלא לגרד הרבה מאחורה, והוא עצמו היה כותב (והוסיף ואמר 'כמתלמד' ולא שהיה סופר), וכן אמר לנו אז מרן הגרע"י שליט"א, שהמנהג כמרן ולא כהתשובה בהרמב"ם (שמרן הב"י עצמו כתב עליה דאפשר שהיא טעות או גירסא קמא ברמב"ם).

- בענין ההכשרים, אין ספק שהדבר צריך חיזוק והשגחה יתירה, וראינו במפעלים הדברים מקרוב, ואינו פשוט כלל, ראה להלן.

- דעת הנשמת אדם אינה כדעת השו"ע, ומ"מ היא הידור, ומבטלת מקח בסתו"ם הנחשבים מהודרים (כך א"ל מו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל).

- למעשה, הקפידא בדעת מרן, שלא יוריד מצד השער יותר מחצי, כ"מ ממהר"י אבוהב, ומהב"ח בדעת הב"י. וע"כ, כל שניכר מעט ליצה שנשתיירה, אין לחשוב שמא הורידו יותר מהחצי.

וכ"כ, בקלפים הנלקחים משלילים צעירים, שמיועדים בדר"כ לפרשיות תפלין ולמזוזות קטנות, אפי' אין ניכר מהליצה, מחזיקים שלא הורד יותר מהחצי שהרי העור מעיקרו.

החשש העיקרי בקלפים הבאים משליל בוגר וק"ו מעגל, שחייבים להוריד הרבה כדי לדקדק הקלף, ובזה צריך לכאו' השגחה צמודה כל יריעה בפנ"ע, ועד כמה שידוע לי אין כזו השגחה, וסומכים על המעבד שעושה כפי הוראות הגוף המשגיח.

  


טואול - בניית אתרים