שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

שם ש-די במזוזה שנכתב הפוך

שם ש-די במזוזה נכתב הפוך האם יועיל להדביק קלף גדול מעט מעל השם, באופן שהדבק לא יגע בשם, ולכתוב מעליו שם חדש. ואם לא אז מה הפיתרון?

 

 

תשובת הרב יהודה מנחם גדוס שליט"א

דבריך מן הסתם לקוחים מהגרעק"א המובא בביה"ל סי' לב סע' יז, ושם מבואר שבכה"ג אין בזה מחיקת שה"ש.

אמנם למעשה קשה להורות לעשות כן בדבר המסור לכל, שמא יגע הדבק בשה"ש, וגרע ח"ו (והוראת הגרעק"א שם באומן מומחה, יעו"ש). ובעיקר שאין בתקנה זו שום ריווח, שהרי אף לאחר ההדבקה באופן שציינת, נחשב שם ש"די כגלוי, והיינו הפוך, וא"כ איזה תועלת יש בזה.

 

אלא אם הסופר כתב כמנהג אשכנז כנגד הריוח, אזי יכתוב שוב השם מיושר כנגד "והיה" כמנהג הספרדים. ואם איפכא איפכא, דאין זה מעכב.

ובין כך וכך יקפיד על ריוח של יו"ד לכה"פ מהשם ההפוך.
 
  


טואול - בניית אתרים