שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

אימון בתיוג על מזוזה פסולה

האם מותר יהיה להתאמן בתיוג על מזוזות פסולות. או שמא יהיה אסור מחמת שנחשב לשימוש חול, שהרי אסור לשנות קלף שהתחיל לכתוב עליו מזוזה לשימוש של חול?

כמובן שאין כוונתי לעשות ניסויים על אותיות משמות ה' אלא לשאר האותיות.


תשובת הרב יהודה מנחם גרוס שליט"א

1) החת"ס שואל איך שייך לומר הריני כותב של"ק ס"ת, והרי אין חלות קדושת ס"ת רק בסוף ממש, ואם חסר אות הרי"ז חומש. ומיישב דע"כ נבנה כן קדושה, והמכה בפטיש זה הסיום.

 

וכן הדין במזוזה, ואפי' שהיא פסולה, הרי יכול לקלף השם ולמחוק וכו' ולהשלימה כראוי. ולפי"ז אינו רשאי להתאמן עליה בעשיית תגין וכדו', שכל כוונתו להתאמן, וגם אם יכוין לש"ק מזוזה, יעוי' בקובץ לשכה"ק הנז'. ודברתי בזה עם חכם גדול, וכן סבר (הגר"א חנניה, מח"ס שו" שערי יושר על ד' חלקי שו"ע)
  


טואול - בניית אתרים