שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

שינוי מספרי השורות במזוזה

שאלה

סופר קיבל הזמנה מלקוח למזוזות בגובה 5 ס"מ, הסופר אינו יודע לכתוב כתב כזה קטן לכן רוצה לכתוב המזוזה ב 7 שורות.  האם נכון לסופר במקרה זה לשנות מהנהג ולכתוב 7 שורות או עדיף שימנע כלל מלכתוב לו ואז הלקוח עשוי לקנות מזוזות בגובה 5 ס"מ מהשוק שכידוע כשרותם מוטלת מאוד בספק בד"כ. (אגב ראיתי בספר פתחי שערים שהיה מנהג ירושלים לכתוב מזוזה של 7 שורות)

תשובת הרב יהודה מנחם גרוס שליט"א

אין לשנות בזה, שאע"פ שאין המנין מעכב בדיעבד, מ"מ פשוט שמנהג זה שנתפשט, הוא מנהג מימות עולם, ויש בזה טעמים נסתרים, ואין בידינו לשנותו, ככל מנהגי מצוה או איסור שנתפשטו - עכת"ד שו"ת
שבט הלוי ח"ד סי' קמ.

 

ובענין מה שציינתם על מנהג ירושלים (המובא בס' פתחי שערים) לעשות המזוזה ז' שיטין, הנה מנהג  זה אינו מנהג ירושלים כלל ועיקר, ורק בס' מחזור ויטרי הביא כן בשם מנהג ירושלים. אבל, מנהג זה לא נתפשט ונשתקע ואינו. וראה בכעי"ז דברי הדעת קדושים (בהל' ס"ת סי' עדר) התפשטות המנהג ברוב הגולה מכריע ההלכה. והאומר [וכ"ש העושה - י. ג.] נגד סוגיא דעלמא, הו"ל טועה בשיקול הדעת וכו'. ע"כ. וכיון שלא נתפשט כן "ברוב הגולה" - אין לשנות, ולא נאמר לסופר "חטא" בכתיבת מזוזות ז' שיטין, " על מנת שיזכו חבריך" במזוזות כשרות ולא מפוקפקות. - כט"ס.
  


טואול - בניית אתרים